fbpx
ZADZWOŃ TERAZ

Nowoczesne doradztwo ​ubezpieczeniowe

OCP

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, jednak jest często wymagane przez kontrahentów. Gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku niewywiązania się z umowy przewozu towarów w skutek kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia towaru czy opóźnienia dostawy.

Grupowe ubezpieczenie na życie

Zdrowie i życie Twoich pracowników jest dla Ciebie ważne. Dlatego umożliwiamy Ci grupowe ubezpieczenie na życie o szerokim zakresie i dużych możliwościach personalizacji oferty.

NNW

To skrót od "Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków". Ubezpieczenie, które gwarantuje wypłatę odszkodowania w skutek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku pracownika lub właściciela firmy. 
Ochronę można rozszerzyć również o dzienne świadczenia szpitalne i rehabilitacyjne.