Zadzwoń
602 190 899

Na Życie

bdfd55c9-94e0-47de-8662-4df24c6eb0d9Chroni to, co dla nas najważniejsze, czyli nasze zdrowie i życie. Jeśli chcesz zapewnić sobie i swoim bliskim zabezpieczenie na wypadek wypadku lub choroby – wybierz ubezpieczenie na życie.

 

 

 

  • Ubezpieczenie dla kierowców: Jest ubezpieczeniem indywidualnym o charakterze ochronnym związanym z wypadkami komunikacyjnymi. Jego zakres ochrony dostosowany jest do potrzeb wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Ubezpieczenie obejmuje także rowerzystów!
  • Ubezpieczenie grupowe: To zbiorowe ubezpieczenie na życie mające na celu ochronę życia i zdrowia, a także zabezpieczenie przyszłości finansowej osób ubezpieczonych w ramach grupy otwartej. Jest to korzystne rozwiązanie dla prywatnych przedsiębiorców oraz ich współmałżonków (tzw. firmy rodzinne oraz firmy mikro), a także osób wykonujących wolne zawody (lekarzy, adwokatów, architektów, artystów) i rolników indywidualnych.
  • Ubezpieczenia dla firm: To grupowe ubezpieczenie na życie, dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom, którego celem jest zabezpieczenie finansowe pracowników i ich rodzin na wypadek zajścia nieprzewidzianych zdarzeń.
  • Ubezpieczenie dla dzieci: Jest to ochrona przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
    Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe, które kontynuują naukę (z zastrzeżeniem, iż ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest nie dłużej niż do ukończenia przez Ubezpieczonego 30 roku życia).
  • Ubezpieczenie na życie: To ubezpieczenie indywidualne przeznaczone dla osób, które pragną zabezpieczyć swoich bliskich.Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreślony. W momencie przystąpienia do ubezpieczenia nie wymagana jest ankieta medyczna ani dodatkowe badania lekarskie.