Zadzwoń
602 190 899

Komunikacyjne

7ce593faa200808268a95a4745c53b32.500x333Ubezpieczenia komunikacyjne, to ubezpieczenia wszelkich pojazdów poruszających się po naszych drogach.
Obejmują one pojazd, jak i jego kierowcę oraz podróżujących wraz z nim pasażerów. Ubezpieczenia komunikacyjne możemy podzielić na obowiązkowe oraz dobrowolne. Do tej pierwszej kategorii należy ubezpieczenie OC, ubezpieczeniami dobrowolnymi są między innymi Auto Casco, czy też NNW.

 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC): chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim – pokrywa koszty zarówno zniszczonego mienia, jak i wyrządzonych szkód osobowych.
 • Ubezpieczenie Auto Casco (AC): pełne ubezpieczenie AC obejmuje w swoim zakresie ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu w wyniku kolizji drogowej spowodowanej z winy Ubezpieczonego, chroni również Jego pojazd, gdy nie miał on wpływu na powstanie szkody, np.
  – Kradzież lub usiłowanie kradzieży pojazdu
  – Działanie zjawisk atmosferycznych (np. gradobicie, powódź)
  – Kolizja z przedmiotami lub osobami znajdującymi się poza pojazdem (np. słupek parkingowy)
  – Kolizja z udziałem innych uczestników ruchu drogowego (w tym kolizja z udziałem zwierząt)
 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW): To ubezpieczenie chroni to, co dla nas najcenniejsze, czyli nasze zdrowie i życie. Pokrywa ono uszczerbek na zdrowiu spowodowany zdarzeniem drogowym takim jak wypadek komunikacyjny, a nawet spowodowany przy wsiadaniu lub wysiadaniu z auta.
 • Assistance: Zapewnia pomoc w trudnych sytuacjach mogących przydarzyć się w trakcie podróży, jak awaria, wypadek, kradzież samochodu, a nawet brak paliwa czy przebita opona.
 • Ubezpieczenie opon: Ubezpieczenie opon zapewni Ci pomoc na drodze w razie awarii ogumienia (np.
  przebita opona) oraz pokryje koszty jego naprawy w warsztacie wulkanizacyjnym.
 • Ubezpieczenie szyb: Ubezpieczenie szyb zapewni Ci pokrycie kosztów wymiany lub naprawy szyby.
 • Ochrona prawna:  Zapewnia kierowcy refundację kosztów sporów prawnych związanych z ruchem drogowym, w tym z poruszaniem się ubezpieczonym pojazdem.